หน้าแรก
สินค้าและบริการ
การสั่งซื้อสินค้า
รู้จักกับเครื่องคอริ่ง Coring
ผลงานของเรา
ติดต่อเรา

Coring Express

จำหน่ายเครื่องคอริ่งคอนกรีต ฟันคอริ่ง
ดอกเจาะคอริ่ง บริการเจาะคอริ่ง จำหน่ายพุกเคมี

 
Call (063)806-5978 Call (063)806-5979

        

ทำไมต้อง CORING EXPRESS
     ในท้องตลาดมีเครื่องคอริ่งหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เลือกนำไปใช้งานแตกต่างกันไปทั้งในด้านคุณภาพและราคาให้ท่านเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ในอดีตเครื่องคอริ่งของผู้ผลิตจากค่าย อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น จะมีคุณภาพมากกว่าผู้ผลิตจากประเทศจีนค่อนข้างมาก แต่ราคาก็จะสูงตามไปด้วย (คิดเฉลี่ยราคาสูงกว่ากันเป็นสิบเท่า) แต่ในปัจจุบันผู้ผลิตจากประเทศจีนได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าโดยมีต้นแบบจากประเทศที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก้าวข้ามการเป็นประเทศที่รับจ้างผลิต มาเป็นผู้ผลิตภายใต้แบรนด์สินค้าของตนเอง จึงทำให้ลดช่องว่างด้านความต่างของคุณภาพลงจนเกือบจะมีคุณภาพเทียบเท่า แต่ยังคงความต่างในด้านราคาเหมือนเดิม

ดังนั้น
CORING EXPRESS จึงขอนำเสนอความคุ้มค่าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โดยขอเสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ DONG CHENG ซึ่งผลิตจากโรงงานชั้นนำของประเทศจีน
 
คอริ่งคืออะไร 
     คอริ่ง (Coring) คือ  การเจาะพื้นผิววัตถุ เช่นคอนกรีตด้วยเครื่องมือเจาะเฉพาะ มีส่วนประกอบหลักของเครื่องมือ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ แท่นเครื่อง ตัวเครื่อง และดอกเจาะ และส่วนประกอบรองลงไปอีกหลายอย่างดังภาพที่แสดง


ตัวเครื่อง
     ตัวเครื่องมีลักษณะคล้ายสว่านทั่วไป ต่างกันที่เครื่องงคอริ่งจะนิยมใช้เจาะให้ได้รูที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่สว่านจะสามารถเจาะในขนาดนั้นๆได้ มีอยู่หลายขนาด และหลายประเภท ตามแต่วัตถุประสงค์ของความต้องการในแต่ละงาน 


 
 
กระบอกเจาะ ( CORE BIT )
     กระบอกเจาะ มีส่วนประกอบคือ ขั้วเกลียวกระบอก ตัวกระบอก และฟัน
ขั้วเกลียวกระบอก ทำหน้าที่จับยึดตัวกระบอก และตัวเครื่องให้ติดกัน มีอยู่หลายประเภทเกลียวตามแต่มาตราฐานของประเทศผู้ผลิต โดยมาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหลักๆมีด้วยกันดังนี้ อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และ จีน

กระบอก ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างขั้วเกลียวกระบอก และฟัน มีทั้งแยกส่วนได้
และแยกส่วนไม่ได้ 


 

 
ฟัน เป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดของกระบอกเจาะ ทำจากโลหะผสมเพชรสังเคราะห์คุณภาพสูง มีอยู่ด้วยกันหลายเกรด และหลายขนาด ขนาดจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดกระบอกเท่านั้น


 ทำไมต้องคอริ่ง
     การทำงานในสายงานช่างและวิศวกรรม หลายครั้งมีความจำเป็นที่ต้องเจาะทะลุผ่านโครงสร้างพื้น และผนัง โดยการเจาะมีด้วยกันหลายวิธี เช่นการตัด การสกัด (หรือเรียกง่ายๆว่า การแย๊ก) มีข้อดีข้อเสียต่างกันดังนี้ 

การตัด จะทำโดยเครื่องมือที่ใช้มอเตอร์หมุนและส่งแรงไปที่ใบตัดชนิดต่างๆ  จะไม่เกิดแรงสั่นสะเทือน ทำให้โครงสร้างไม่ได้รับความเสียหาย และไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนรบกวน นิยมใช้งานเฉพาะจุดที่ต้องการคุณภาพของงาน และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเท่านั้น และการคอริ่งก็คือการตัดชนิดหนึ่งนั่นเอง แต่จะตัดในลักษณะหมุนเป็นวงกลม ด้วยกระบอกเจาะฟันเพชรสามารถเจาะผ่านคอนกรีตหนาและผ่านเหล็กได้อย่างง่ายขนาดรูเจาะสามารถเจาะได้ตั้งแต่  20 mm.- 3000 mm. หรือมากกว่านั้นตามสมรรถนะของเครื่องเจาะ สามารถเจาะได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ลักษณะผลงานของการเจาะด้วยระบบคอริ่งนั้น  จะมีลักษณะเป็นรูกลมเรียบสวยงามได้ตามขนาดที่ต้องการ  ง่ายต่อการเก็บงาน  ไม่ต้องซ่อมแผล รอยแตกของคอนกรีต  เหมือนการเจาะกระแทกหรือการแย็ก  ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอย่างมาก

การสกัด จะทำโดยเครื่องสกัด  เหมาะแก่งานทุบทำลาย โดยเฉพาะงานที่ไม่ต้องการความประณีต ไม่มีการใช้งานในพื้นที่ใกล้เคียง และไม่สามารถควบคุมและจำกัดการส่งผ่านของแรงกระแทกในโครงสร้างได้ จึงเสี่ยงที่จะมีความเสียหายตามมาภายหลังได้

สินค้า
DONG CHENG Z1Z-FF-130 (HI-130)แท่นเจาะคอนกรีต 1-5นิ้ว 1350W
ราคา 15,000.00 12,000.00 บาท
Dong Cheng Z1Z-FF02-200 (HI-200B) แท่นเจาะคอนกรีต 1-8นิ้ว 3500W
ราคา 20,000.00 16,000.00 บาท
DONGCHENG Z1Z-FF02-250 แท่นเจาะคอนกรีต 10นิ้ว 3800W ปรับรอบได้
ราคา 25,900.00 19,000.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 20 mm.x370 mm.
ราคา 1,900.00 912.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 25 mm.x370 mm.
ราคา 2,000.00 960.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 25 mm.x450 mm.
ราคา 3,000.00 1,440.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 32 mm.x450 mm.
ราคา 3,400.00 1,632.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 36 mm.x370 mm.
ราคา 2,500.00 1,200.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 36 mm.x450 mm.
ราคา 3,500.00 1,680.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 38 mm.x370 mm.
ราคา 2,900.00 1,392.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 40 mm.x370 mm.
ราคา 3,100.00 1,488.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 40 mm.x450 mm.
ราคา 4,100.00 1,968.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 44 mm.x450 mm.
ราคา 4,300.00 2,064.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 46 mm.x370 mm.
ราคา 3,400.00 1,632.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 51 mm.x370 mm.
ราคา 3,800.00 1,824.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 51 mm.x450 mm.
ราคา 4,800.00 2,304.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 56 mm.x450 mm.
ราคา 5,100.00 2,448.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 63 mm.x370 mm.
ราคา 4,800.00 2,304.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 63 mm.x450 mm.
ราคา 5,800.00 2,784.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 66 mm.x370 mm.
ราคา 5,100.00 2,448.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 71 mm.x370 mm.
ราคา 5,500.00 2,640.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 76 mm.x370 mm.
ราคา 5,700.00 2,736.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 76 mm.x450 mm.
ราคา 6,700.00 3,216.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 83 mm.x370 mm.
ราคา 6,500.00 3,120.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 83 mm.x450 mm.
ราคา 7,400.00 3,552.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 96 mm.x350 mm.
ราคา 8,400.00 4,032.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 102 mm.x350 mm.
ราคา 9,000.00 4,320.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 108 mm.x350 mm.
ราคา 10,200.00 4,896.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 112 mm.x350 mm.
ราคา 10,400.00 4,992.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 120 mm.x350 mm.
ราคา 10,600.00 5,088.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 127 mm.x350 mm.
ราคา 10,800.00 5,184.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 132 mm.x350 mm.
ราคา 11,800.00 5,664.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 152 mm.x350 mm.
ราคา 13,200.00 6,336.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 159 mm.x350 mm.
ราคา 13,800.00 8,280.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 162 mm.x350 mm.
ราคา 14,400.00 6,912.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 168 mm.x350 mm.
ราคา 15,200.00 7,296.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 180 mm.x350 mm.
ราคา 16,800.00 8,064.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 200 mm.x350 mm.
ราคา 19,800.00 9,504.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 220 mm.x350 mm.
ราคา 21,600.00 10,368.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 230 mm.x350 mm.
ราคา 22,400.00 10,752.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 245 mm.x350 mm.
ราคา 23,200.00 11,136.00 บาท
กระบอกเจาะเพชร Dong Cheng ขนาด 254 mm.x350 mm.
ราคา 24,000.00 11,520.00 บาท
ข้อต่อแปลงเกลียวกระบอกเพชร 1.1/4
ราคา 1,200.00 700.00 บาท
ก้านต่อกระบอกเจาะเพชร
ราคา 3,000.00 บาท
Diamond Segment For Core Drill Grade A
ราคา 160.00 บาท
Diamond Segment For Core Drill Grade A+
ราคา 180.00 บาท
Diamond Segment For Core Drill Grade AA
ราคา 200.00 บาท
Diamond Segment For Core Drill Grade AAA
ราคา 220.00 บาท
บริการเจาะคอนกรีต
ราคา 0.00 บาท
DONGCHENG Z1Z-FF -191 แท่นเจาะคอนกรีต 5นิ้ว 1800W
ราคา 12,900.00 8,000.00 บาท

ดูทั้งหมด
 
 Coringexpress Tel/Fax : 02-1025337 
E-mail   :  coringexpress@gmail.com 
Mobile : 063-8065978 (สายด่วน) , 063-8065979 (สายด่วน) 
ที่อยู่: 63/27 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ10 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางแม่นาง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11140
 
 
Call center      
                      


 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.